Γ' Λυκείου

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής


MAΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Ο.Π.
5
Γλώσσα – Λογοτεχνία
3
Πληροφορική
4
Α.Ο.Θ.
3
  • Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
  • Ενισχυμένα προγράμματα για μαθητές με υψηλούς στόχους
  • Έμπειροι καθηγητές με αληθινό ενδιαφέρον για το μαθητή
  • Υψηλού επιπέδου εκδόσεις που περιέχουν την Τράπεζα Θεμάτων
  • Συνεχής υποστήριξη των μαθητών με σύμβουλο εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Άρτια οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον