Πρόγραμμα σπουδών

Το φροντιστήριο ΑΤΟΜΟ ενισχύει το πρόγραμμα σπουδών με:
  • Επιπρόσθετες διδακτικές ώρες, ανάλογα με τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Διανομή άρτιων και υψηλού επιπέδου βοηθημάτων σε όλα τα μαθήματα.
  • Ατομική στήριξη όποτε κριθεί αναγκαίο
  • Ενισχυτικές ώρες, πριν από κάθε γραπτή εξέταση του σχολείου.
  • Καθοδήγηση με εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης.