Γιατί ΑΤΟΜΟ;

Κάθε μαθητής αποτελεί για εμάς μια ξεχωριστή προσωπικότητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και στόχους. Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε την προσπάθειά του, να ενδυναμώσουμε την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα αυτενέργείας του, με χρήση συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας και αμφίδρομης επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή.


Τι σημαίνει η επιλογή ΑΤΟΜΟ;
  • Αξιοποιώ την μέθοδο και το σύστημα εκπαίδευσης του «ΑΤΟΜΟΥ» έτσι ώστε να οργανώνω σωστά το διάβασμά μου, για να οδηγούμαι γρήγορα στο αντικείμενο της γνώσης και να το αποδίδω ορθά στις γραπτές δοκιμασίες.
  • Αξιοποιώ τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του «ΑΤΟΜΟΥ» στα πλαίσια της ατομικής στήριξης, δυνατότητα που μου δίνει μόνο ένα Πρότυπο Φροντιστήριο σαν το «ΑΤΟΜΟ».
  • Αξιοποιώ τις υψηλού επιπέδου και επιστημονικά άρτιες εκδόσεις του «ΑΤΟΜΟΥ» για να εμβαθύνω και να εμπεδώσω πλήρως την εξεταστέα ύλη.
  • Αξιοποιώ το συντονισμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό του «ΑΤΟΜΟΥ» για να μετασχηματίσω την πληροφορία σε γνώση.
  • Αξιοποιώ τις συνεχείς γραπτές εξετάσεις του «ΑΤΟΜΟΥ» προκειμένου να αποκτήσω εμπειρία και να μάθω να διαχειρίζομαι τις γνώσεις και το χρόνο μου σωστά, προκειμένου να τελειοποιηθώ στην αντιμετώπιση της τελικής γραπτής δοκιμασίας.
  • Αξιοποιώ τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας των γονέων με τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του φροντιστηρίου «ΑΤΟΜΟ», έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη που μπορεί να έχει παρουσιαστεί.
Γιατί η επιλογή ΑΤΟΜΟ, είναι επιλογή ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ