Κέντρο Μελέτης

Στο χώρο μας θα λειτουργήσει Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση κατάλληλων διδασκόντων, να βελτιώσουν τις σχολικές επιδόσεις τους μέσω της σχεσιοδυναμικής προσέγγισης της γνώσης, ώστε να εμπλακούν προσωπικά στη γνωστική διαδικασία και να μάθουν πώς να διαβάζουν σωστά.

Το Κέντρο Μελέτης ΑΤΟΜΟ έχει ως στόχο να:

 • κάνει το διάβασμά ευχάριστο και αποτελεσματικό.
 • αξιοποιήσει σωστά το χρόνο των μαθητών, γιατί μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον απερίσπαστα και αποδοτικά.
 • θέσει τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους.
 • παρέχει υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2,5 ώρες καθημερινή σχολική μελέτη από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εσείς παραλαμβάνετε τους μαθητές πλήρως προετοιμασμένους για την επόμενη σχολική μέρα και έτσι έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το Κέντρο Μελέτης ΑΤΟΜΟ προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων και βοηθάει τα παιδιά να μάθουν:

 • να οργανώνουν την μελέτη τους
 • να βελτιώνουν τον τρόπο που διαβάζουν
 • να διαχειρίζονται το χρόνο τους
 • να κάνουν επανάληψη

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή, η οποία είναι απαραίτητη για να επιλυθεί ένα πρόβλημα στο σενάριο-project που πραγματεύονται. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και ο καθένας έχει διακριτούς ρόλους

Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics], που περιλαμβάνει τις Επιστήμες:

 • Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια, πίεση, δυνάμεις)
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μεγέθη, περίμετρος,)
 • Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, κ.α.)
 • Προγραμματισμός (αλγοριθμική αντίληψη, ψηφιακή νοημοσύνη)

Ικανότητες που αναπτύσσονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική.

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων)
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 • Ομαδική εργασία (κοινωνικοποίηση)
 • Επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, παρουσίαση λύσης)
 • Νοητικές δεξιότητες (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).