Η εξέλιξη στην εκπαίδευση

Το φροντιστήριό μας διαθέτει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση – υποστήριξη, με την εκπαιδευτική πλατφόρμα edu4Schools. Ένα μοναδικό e-Learning Management System που δημιουργεί ένα διαδραστικό περιβάλλον συνεργασίας γονέων, μαθητών και φροντιστηρίου, με online ενημέρωση που δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν,

οι γονείς:
 • την πρόοδο του μαθητή,
 • τις απουσίες και την καθημερινή αξιολόγησή του,
 • την επίδοση στα φύλλα εργασίας και στα Διαγωνίσματα και
 • τις προγραμματισμένες συναντήσεις (με τη Διεύθυνση, τον σύμβουλο εκπαίδευσης ή τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού).
οι μαθητές:
 • το πρόγραμμα και την καθημερινή ύλη σε κάθε μάθημα,
 • τα νέα του φροντιστηρίου,
 • το εκπαιδευτικό υλικό και τα online τεστ.

Ειδοποιήσεις μέσω SMS για όλες τις δραστηριότητες του φροντιστηρίου, όπως Σεμινάρια και Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σύστημα εκπαίδευσης

 1. Κατάταξη σε τμήματα

  Στο φροντιστήριό μας, με σκοπό τη δημιουργία ομοιογενών τμημάτων, η κατάταξη των μαθητών στα τμήματα βασίζεται:

  • στη σχολική τους επίδοση
  • στα Διαγνωστικά Τεστ στα οποία συμμετέχουν και
  • στην προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τη Διεύθυνση
 2. Μέθοδος εκπαίδευσης

  Η Διδασκαλία μας στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση της ύλης και όχι στην επιφανειακή παρουσίασή της, ώστε να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας στην εμβάθυνση και στην ολόπλευρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της γνώσης.
  Παρέχουμε:

  • Ποιοτικές εκδόσεις και βιβλία
  • Έμπειρούς και καταξιωμένους καθηγητές
  • Συνεχή συνεργασία και υποστήριξη
  • Αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία των μαθητών
  • Υψηλή ποιότητα σπουδών
 3. Σύμβουλος εκπαίδευσης

  Ο σύμβουλος εκπαίδευσης υποστηρίζει τους μαθητές στην οργάνωση προγράμματος μελέτης και τους καθοδηγεί στο,

  • να θέτουν στόχους
  • να ιεραρχούν προτεραιότητες
  • να οργανώνουν τον τρόπο μελέτης γενικό και ανά μάθημα
  • να καταστρώνουν σχέδιο – πλάνο μελέτης
  • να ελέγχουν την εφαρμογή του σχεδίου - πλάνου μελέτης

  Με αυτό τον τρόπο ο κάθε μαθητής, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, μαθαίνει να οργανώνει το χρόνο του μεθοδικά και συστηματικά, με σκοπό να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του.

 4. Γραπτές εξετάσεις

  Στο φροντιστήριό μας έχουμε συνεχείς γραπτές δοκιμασίες:

  • με εβδομαδιαία φύλλα εργασίας
  • με κύκλους Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων σε συνθήκες προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων
  • με θέματα προσομοίωσης του Ο.Ε.Φ.Ε.

  ώστε ο κάθε μαθητής να εξοικειώνεται με τη διαδικασία εξέτασης τόσο για τα διαγωνίσματα τετραμήνου, όσο και για τις προαγωγικές εξετάσεις.

 5. Προγράμματα σπουδών

  Παρέχουμε ενισχυμένα προγράμματα σπουδών και τμήματα Αριστούχων. Ειδικότερα στην:

  • Α’ Λυκείου που αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα επιτυχημένη πορεία του μαθητή.
  • Β’ Λυκείου ανά ομάδα προσανατολισμού και διετής κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Γ’ Λυκείου για την ουσιαστική κατανόηση και εμπέδωση της εξεταστέας ύλης και την πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
 6. Επαγγελματικός προσανατολισμός

  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βασίζεται:

  • στη συνεχή συνεργασία του μαθητή με το σύμβουλο εκπαίδευσης,
  • σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού,
  • στο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας,
  • στην υπηρεσία «Οδηγος σταδιοδρομίας» όπου σε συνεργασία με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας – Εκπαιδευτικό Ερευνητή μπορείται να λαμβάνεται άμεση ενημέρωση για τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα και απαντήσεις σε ερωτήματα σε σχέση με:
   • τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
   • τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ – ΤΕΙ και τις Πανελλήνιες εξετάσεις
   • την εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Σχολές της Πυροσβεστικής
   • τις σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο
   • την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
   • τις Μετεγγραφές
   • τα Επαγγέλματα
  • στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει το φροντιστήριό μας.
 7. Μελλοντικός σχεδιασμός

  Στη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται προσωπικές συναντήσεις με τους μαθητές, τους γονείς και τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου. Πιο συγκεκριμένα:

  Στο τέλος της Α’ Λυκείου:

  • απολογισμός απόδοσης του μαθητή και θερινή προετοιμασία Α’ προς Β’ Λυκείου,
  • επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού και επαγγελματικές προοπτικές,
  • συμβουλές και μελλοντικός σχεδιασμός.

  Στο τέλος της Β’ Λυκείου:

  • απολογισμός απόδοσης του μαθητή,
  • επιλογή Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σύμφωνα με τις σχολές προτίμησής του μαθητή και καλοκαιρινή προετοιμασία Β’ προς Γ’ Λυκείου,
  • συμβουλές και μελλοντικός σχεδιασμός.

  Στο τέλος της Γ’ Λυκείου:

  Αναλυτικός σχεδιασμός και μελέτη για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου με την υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού για όλους τους μαθητές μας και συνεχή επίβλεψη – αναδιαμόρφωση μέχρι την οριστική κατάθεσή του.

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας