Β' Λυκείου

Ανθρωπιστικών σπουδών

MAΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία
6
Γλώσσα – Λογοτεχνία
3
Λατινικά
2
Ιστορία
1

Προαιρετικά Μαθήματα

MAΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Άλγεβρα
2
Γεωμετρία
2

  • Ενισχυμένα προγράμματα για μαθητές με υψηλούς στόχους
  • Έμπειροι καθηγητές με αληθινό ενδιαφέρον για το μαθητή
  • Υψηλού επιπέδου εκδόσεις που περιέχουν την Τράπεζα Θεμάτων
  • Συνεχής υποστήριξη των μαθητών με σύμβουλο εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Άρτια οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον